Putovanja bez vize

Da li po novim pravilima mogu da živim i radim u šengenskim zemljama?
Nova pravila važe samo za putovanje. Ona ne daju pravo građanima Bosne i Hercegovine da borave duže od 90 dana u roku od šest ili da se zaposle u pomenutim zemljama.

Molimo vas da obratite pažnju: ukoliko namjeravate da zbog zaposlenja ili studiranja prekoračite rok od 90 dana boravka, obavezni ste da prije putovanja, podnesete zahtjev za dugoročnu vizu ili dozvolu boravka pri ambasadi ili konzulatu zemlje destinacije. Rad ili boravak u šengenskim zemljama bez odgovarajuće nacionalne boravišne ili radne dozvole je nezakonit. Za rad na crno kazna je od pet do deset godina zabrane ulaska u zemlje Šengena.

U koje zemlje ćete od sada moći da putujete bez vize?
Nova pravila važe za sve zemlje članice Evropske unije, osim za Veliku Britaniju i Irsku, a važe i za Island, Norvešku i Švajcarsku.

Kako da znam da je moj pasoš biometrijski?
Biometrijski pasoš BiH na koricama ima odgovarajuću oznaku za biometrijski dokument , natpis BiH, grb BiH i dva reda zvjezdica, a pasoši koji su izdati prije 15. oktobra 2009. godine nisu biometrijski i na koricama imaju samo natpis BiH i grb BiH.

Ukoliko ne posjedujete biometrijski pasoš, za Vas ne važi bezvizni režim, za dodatne informacije kontaktirajte nadležne organe ili konzularna predstavništva šengenskih zemalja.

Da li postoje i neki drugi zahtjevi za ulazak u navedene zemlje?
Za osobe koje imaju biometrijske pasoše ne postoje dodatni finansijski ili administrativni zahtjevi da bi slobodno mogli da putuju u šengenske zemlje. Međutim, sva standardna pravila za ulazak državljana trećih zemalja prilikom ulaska u šengenski prostor su i dalje na snazi. Na granici, od putnika se može tražiti da dokažu posjedovanje sredstava za putovanje i izdržavanje tokom boravka u šengenskom prostoru. Od putnika se takođe može tražiti da preciziraju mjesto boravka (da pokažu hotelsku rezervaciju ili da navedu adresu na kojoj će boraviti). Takođe, osobe koje ulaze u šengenske zemlje se ne smiju smatrati prijetnjom javnom redu, miru, zdravlju ili unutrašnjoj bezbjednosti i za njih ne smije da postoji izdato upozorenje da im se ne odobrava ulazak. Pogranične vlasti zemalja članica šengeskog prostora imaju pravo da ne odobre ulazak ukoliko ovi zahtjevi nisu ispunjeni i donose konačnu odluku o odobrenju ulaska u zemlju (član 5 šengenske konvencije).