PLITVIČKA JEZERA

30.09.2017.

CIJENA PO OSOBI 65,00KM

U cijenu uračunato:

  • Prevoz
  • Ulaznica u Nacionalni park
  • Vožnja panoramskim vozom i elektro-brodom
  • Osiguranje posjetilaca
  • Usluga pratioca grupe

Napomena:

Putnici su dužni da vode računa o važnosti svojih isprava i ličnih dokumenata. Organizator putovanja ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće ulazak putnika na teritoriju EU zbog učinjenog prekršaja ili nepoštovanja carinskih propisa.
Mole se putnici da se brižljivo staraju o svojim putnim ispravama, dokumentima, novcu, vrijednim stvarima, prtljagu. Agencija ne snosi odgovornost za njihov eventualni gubitak, krađu ili nestanak tokom putovanja iz bilo kog razloga.
Rok za prijavljivanje za ovo putovanje je 7 dana prije polaska na put ili do popune mjesta.
Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora putovanja Agencije STP Derventa. Mole se putnici da ih pažljivo pročitaju prije polaska na putovanje. Agencija smatra da je putnik upoznat sa Opštim uslovima putovanja, potpisivanjem prijave (ugovora) za putovanje i uplatom akontacije. Aranžman je rađen na bazi od minimum 40 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja ili korekcije cijena, najkasnije 5 dana prije termina polaska

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *