O Nama

Ko smo mi?

Saobraćajno transportno preduzeće Derventa osnovano je 1999 godine. Osnovna djelatnost firme je transport putnika u međunarodnom i domaćem saobraćaju. Danas “STP Derventa“ posjeduje ukupno 13 autobusa koje održava i servisira u vlastitoj radionici, i zapošljava ukupno 19 radnika. Osnovni akcent preduzeće od osnivanja pa do danas, stavlja se na modernizaciju postojećih kapaciteta, kako u pogledu voznih jedinica,tako i u pogledu objekata za pružanje staničnih usluga.

Čime se bavimo?

Usklopu preduzeća djeluje turistička agencija, koja pruža usluge organizovanja pokloničkih putovanja, edukativnih izleta, odlazak na seminare, ekskurzije, organizovanje prevoza na sportske i kulturne manifestacije u regionu, kao i sve vidove turističkih aranžmana. Još od 2002 godine redovno putujemo po cijeloj Evropi: Italija, Španija, Francuska, Grčka, Bugarska, Turska, Makedonija… Svake godine napravimo hiljade kilometara u sopstvenoj organizaciji, ili u saradnji sa našim subagentima.