Autobuska stanica

*Napomena: Stvarna vremena polazaka mogu se razlikovati od navedenih, zavisno od stanja na putevima. Za stvarno stanje pozvati informacije na 053/333-499 ODLASCI: Lokalne linije Drijen 12:00 – STP Derventa – svake druge sedmice 13:30 – STP Derventa – svaki radni dan za vrijeme trajanja školske godine 14:20 – STP Derventa – svake druge sedmice 22:00 […]

Opšti uslovi putovanja

UVODNA NAPOMENA: Kupovinom jednog od aranžmana zasnivate pravni odnos sa Organizatorom. Na prijavi – Ugovoru, potpisujete Klauzulu (upoznat sam sa uslovima putovanja i u potpunosti ću ih poštovati) i na taj način prihvatate ove uslove koji su za Vas kao i za nas kao Organizatora pravna obaveza. Samo će ovi uslovi putovanja biti osnov za […]